Klassisismen

300px-François_de_Voltaire.jpg
Voltaire Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Voltaire

Klassisismen er en periode på 1700 - tallet. Ordet klassisk betyr mønstergyldig eller forbilledlig. Klassismen fant sine forbilder i den greske og romerske antikken, sånn som renessansen og brokken. I denne perioden vokste det frem nye samfunssklasser, som ble kalt handelsborgerskapet. Men klassisme er først og fremst et begrep som gjelder kunst. På denne tiden begynte folk å kritisere mot staten og kirken. De nye filosofene mente at mennesket måtte mene og tro som de selv ville. Filosofene kjempet for tanke, tro og ytringsfrihet. Blant de mest kjente filosofene var den franske Voltaire og Rousseau. På denne tiden la de mest vekt på sanser og følelser, erfaring of fornuft. Aristotles var til stor inspirasjon for hvordan litteraturen skulle skrives på denne tiden. Noen kjennetegn fra romanene fra denne tida, er latter og undringer. De fleste tekstene skrevet i klassisismen inneholder kritikk og kommentarer til samfunnsforhold og politiske forhold i denne tida. I Klassesismen oppstod det nye prosasjangre som essay, epigram, epistel og romanen. Litteraturen i klassisismen skulle ikke utfordre publikumet og dikterene, og publikum var enige om hva som krevde for å skape godt litteratur.

Siden kirken hadde mindre makt, ble det større frihet i musikken. Musikken endret seg på 1700 - tallet. Musikkens forandring henger først og fremst sammen med tidas klassisistiske ideal for hva som var vakkert, nemlig det enkle og avbalanserte. Makthavere ville bruke musikken ved verdslige formål, ved feiringer og selskapelighet. De klassistiske komponistene utviklet sonatesats, et musikals komposisjonsmønster. Bildene på denne tida gikk fra barokkens sterke virkemidler til enkle og følelsefulle bilder. Coloseum er et eksempel på romersk arkitektur. Det som kjennetegner gresk og romersk arkitektur er hovedsaklig søylene på byggverkene. Byggverkene er også som regel firkantete. Buede former på byggverkene er også et klassisk kjennetegn.

Kilder:
  1. Tema s. 169 - 172
  2. http://no.wikipedia.org/wiki/Klassisismen


Aristoteles.jpg
Aristoteles Kilde: http://sinber.blogspot.com/2009/11/kvinnesynet-hos-filosofene.html