Italienske humanister i rennesansen på begynnelsen av 1400 tallet skapte begrepet Middelalder. Før det, var det vanlig å dele historien i seks verdensaldre med utgangspunktet i de seks dagene Gud skapte verden, i Bibelen. Derimot delte Francesco Petrarca, i renesansen, med kun to perioder i historien: Antikken og den mørke tid. Den mørke tiden blir referert til middelalderen. På slutten av middelalderen kom renesansen som var en gjenfødelse av antikken. De begynte å se tilbake på kunsten osv. fra antikken. Tida mellom antikken og renesansen ble beskrevet som "tida i mellom" altså middelalderen. Som også har andre navn som: Mellomalderen, medival era, medival ages og the dark ages. Perioden ble kalt for mørke tiden på grunn av at perioden tidligere, altså antikken ble sett på som en mørk og barbarisk tid. Middelalderen ble også dominert av kirken og religion. Middeladeren var en kristen kultur. Det var klostre og katedraler som var inspirasjonen til kunst og kultur i denne perioden. Denne perioden blir beskrevet på to forskjellige måter; den blir beskrevet som en mørk tid, og en tid der det åndelige var i sentrum. Ordet middelalder brukes til tiden mellom ca. 500 - 1500 i Europas historie.


external image Waterboarding+Middle+Ages.jpg
Litteraturliste: