Fransiskanerordenen


Fransiskanerordenen er en katolsk orden, og er grunnlagt av Frans av Assisi i 1209. Ordenen har også navnet etter ham. external image 220px-Francescocoa.png
Fransiskanerordenen går ut på at alle brødrene skulle leve i fattigdom, en fullstendig etterfølgelse av Jesus.

Frans av Assisi ble en av de mest populære i middelalderen. I 1206 opplevde han en voldsom religiøs oppvåkning, og begynte med venner og familie å pleie syke og fattige. Etter å ha levd en del år som eneboer, bestemte han seg å etterligne Jesus, og leve i fattigdom og reise rundt å spre budskapet til Jesus. Etter hvert ble fler og fler med ham, de solgte alt de eide. Dette la grunnlaget til fransiskanerordenen. Frans skrev også regler for hvordan munkene skulle leve. I 1233 ble fransiskanerordenen godkjent av paven. Fransiskanerordenen finnes fortsatt, den er delt i ulike grener for munker og nonner, og der er ca. 174000 medlemmer i dag.

Kilder:
  1. http://www.kursveven.no/content?marketplaceId=6336916&languageId=1&contentItemId=12075754&showWYSIWYG=false
  2. http://no.wikipedia.org/wiki/Fransiskanerordenen