Språkhistorien til Norge


språktre-2-1.jpg
Språk tre - kilde: http://veieninn.no/read/3adadcd7-5a5b-4135-ae5c-93c3e9afd7ba

I oversikten under har vi oppsumert det viktigste for de forskjellige tidsepokene.
Vi har med eksempler på tekster, og vi har nevnt hvordan språket har forandret seg gjennom de 600 årene.
1. Språk i Norge fra 1100 - ca. 1500 - tallet

2. Språk i Norge på 1500 - tallet

3. Språk i Norge på 1600 - tallet

4. Språk i Norge på 1700 - tallet