RENESSANSEN


Fra svartedauden (1349) og fram til 1600 er det bevart få tekster som er skrevet på norsk. Forfattere skrev for å stille makthaverne i et positivt lys, eller for å støtte politiske system eller religiøse tanker. Mange tekster ble skrevet til spesielle anledninger. Sør i Europa tok litteraturen seg fri fra politikken og religionen, den ble mer individuell. Det handlet mer om menneskets evne til å føle og tenke selvstendig. Denne tendensen spredde seg langsomt nordover.

Rundt år 1500 begynte "den gamle verden" å gå i oppløsning. Det ble opprettet flere universiteter, europeerne oppdaget nye geografiske områder og nye vitenskapelige oppfinnelser endret oppfatningen av verden. Noen tekniske oppfinnelser gjorde også hverdagen lettere.

Renessansen er betegnelsen på den kunstnerlige siden av denne oppløsningen . Ordet renessanse betyr å bli født på nytt. Det er vanlig å si at renessansen begynte i Italia i 1350 med diktsamlingen Canzoniere av Fransesco Petrarca.

Men alt var ikke nytt i renessansekunsten. Kunstnerne søkte inspirasjon i den greske og romerske antikken. De kopierte den klassiske kulturen og blandet det med tanker som var aktuelle i samtida. De gjenfødte den greske og romerske antikken.

KUNST OG ARKITEKTUR


Fra 1400 - tallet spredde renessansen seg over hele Vest - Europa, og til flere kunstarter. Filippo Brunelleschi (1377 - 1446), var en arkitekt i renessansen. Han kopierte mønster fra byggekunsten i antikken. Et av mesterverkene hans er kuppelen på domen i den italienske byen Firenze. Det var bestemt at den skulle være rund, men arkitektene visste lenge ikke hvordan den skulle bygges. Det var også Filippo Brunelleschi som oppdaget perspektivlovene, som gjorde at malerne kunne skape dybde i bildene, ved å fominske motivene etterhvert som avstanden ble større.
external image 4898-dome-of-the-cathedral-filippo-brunelleschi.jpg
Kuppelen på domen i den italienske byen Firenze
Kilde: http://www.lib-art.com/imgpainting/8/9/4898-dome-of-the-cathedral-filippo-brunelleschi.jpg

De mest kjente renessansekunstnerne var Leonardo da Vinci (1452 - 1519) og maleren og skulptøren Michelangelo (1475 - 1564).
Leonardo da Vincis maleri Mona Lisa er verdens mest kjente kunstverk.

external image 201px-Mona_Lisa.jpeg
Mona Lisa, verdens mes kjente kunstverk, malt av Leonardo da Vinci.
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa

MUSIKK


I antikken ble strengmusikk brukt til lyrikk og skuespil, og i mellomalderen begynte det å bli brukt vokalmusikk i krikelige sammenehenger. Det var først i renessansen musikken ble en egen kunstart. Det ble skapt ny musikk som ikke bare skulle brukes i kirken.

Kilder: Jansson, Kristoffersen, Krogh og Michelsen (2007): "Kapittel 8 - Litteratur på 1500-tallet" i Tema Vg2 (2007), Det Norske Samlaget.