Novise

novise.jpg
Novisemester og novisen i bakgrunnen (The name of the rose) - kilde: http://www.moviemarket.com/library/framed/602007.jpg

En novise er en mann eller en kvinne som forbreder seg på å gå varig inn i et kloster. Novisen pleier å bli tatt opp og lært opp av en novisemes

ter. Novisen blir introdusert i klosterets levemåte og historie, og får muligheten til å prøve sitt "kall", før de trer inn i klosteret for alltid.
Novisene må, under novisiatet, leve slik de andre munkene eller nonnene lever, og gå kledd omtrent lik dem, men klærne deres er noe annerledes enn munkenes eller nonnenes.
Novise kan også brukes om en uerfaren person, ettersom det kommer fra latin novus: ny

*


I filmen dukker ordet novise opp i sammenheng med når William fra Baskerville skal introdusere sin elev Adso fra Melk.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Novise