I filmen så er det munken Abbeden Jergo som representerer middelalderens syn. Det er fordi Abbeden vil ikke at ting skal forandre seg, han vil at ting skal være slik de var. Som for eksempel, han vil ikke at folk skal le, fordi han mener at det drar folket vekk fra Gud. En annen grunn for at han representerer middelalderens syn er at han ville at Gud skulle være i sentrum, og som vi vet så er middelalderens periode sett på som en tid der gud og kirken skulle være i sentrum.


external image name_of_the_rose2.jpg
Abbeden Jorge

Kilder: Filmen "The name of the rose" og http://www.google.no/imgres?imgurl=http://sandfly.net.nz/blog/wp-content/uploads/2007/10/name_of_the_rose2.jpg&imgrefurl=http://sandfly.net.nz/blog/2007/10/the-name-of-the-rose/&usg=__3gveDZNYMON2t1Gs_1fQFPfLPiM=&h=247&w=440&sz=17&hl=no&start=0&zoom=1&tbnid=2LAQK-Rhqw2G9M:&tbnh=140&tbnw=163&ei=aemYTdb1LoTKswa7vsmSBQ&prev=/images%3Fq%3Din%2Bthe%2Bname%2Bof%2Bthe%2Brose%26um%3D1%26hl%3Dno%26biw%3D1259%26bih%3D576%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=141&oei=aemYTdb1LoTKswa7vsmSBQ&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:0&tx=81&ty=42