Livegen
Egyptian_Hieroglyphs_Young_Servant_Boy_Carrying_a_Tray_Food_Royalty_Free_Clipart_Picture_090712-211034-586042.jpg
Kilde: http://www.picturesof.net/pages/090712-211034-586042.html

Livegen var folk som sto nederst på samfunnsstigen og levde ofte under dårlige vilkår. De var nærmest som slaver, men forskjellen mellom dem og slaver er at godseierne eide ikke livegne direkte, men de eide deres arbeidskraft, derfor kunne livegne ikke flytte uten godseierens tillatelse, samtidig kunne ikke godseierne tvinge livegne til flytte.
Livegne fikk beskyttelse fra godseieren og fikk beskyttelse, de fikk også rett til å leie jord som de kunne arbeide på for å tjene til eget oppretthold av liv. Noen få klarte å spare penger og kjøpe seg fri.

I filmen dukker ikke ordet Livegne, men vi ser hvem de er, de er de folkene som bodde i stallen på klosteret.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Livegen