Velkommen til Klassisismen
jeppe.JPG
Jeppe på Bjerget (Holberg 1684-1754)- kilde: http://kglteater.dk/Alle_forestillinger/Skuespil_10_11/Jeppe_paa_Bjerget.aspx og http://www.danskfilmogteater.dk/tonefilm/jeppe_paa_bjerget.htm

I oversikten under har vi oppsumert det som kjennetegner denne tidsepoken. Vi har med noen eksempler på tekster, og begrunnelser for hvorfor disse tekstene er typiske for klassisismen, i tillegg til at vi har nevnt noen sentrale forfattere fra denne tiden.
Lykke til med din reise gjennom Klassisismen (:


  1. Klassismen
  2. Det Norske Selskab - Wessel
  3. Jeppe på Bjerget