Kjetter - ikke - rettroende

En kjetter er tilhenger av en religiøs oppfatning som avviker fra etablerte kirkelige trossetninger.
Kjetter brukes også om person med meninger som strider mot vedtatte (særlig religiøse) oppfatninger.

Ordet kjetter nevnes flere ganger i filmen Rosens navn. "Pukkelrygg" blir kalt for en kjetter i filmen.

Kilder: http://www.snl.no/kjetter¨
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9318408
http://no.wikipedia.org/wiki/Heresi