Inkvisisjonen - forhør, kjetterdomstol

Inkvisisjonen var en betegnelse på flere myndigheter innenfor den katolske kirke, som hadde som formål å bekjempe kjetteri. Inkvisisjonen ble opprettet i 1179, etter beslutning i det tredje laterankonsil. Navnet inkvisisjon er eldre og betegner en romersk rettsprosedyre inquisitio.

I filmen Rosens navn dukker ordet inkvisisjonen opp i forbindelse med at det er problemer på klosteret, og de ønsker ikke å blande inn inkvisisjonen. Hver dag i en uke finner de en myrdet munk, og munkene vil ikke blande inn inkvisisjonen for å løse problemet. Istedet er det hovedpersonen William, som må løse klosterets gåte.
Inkvisisjonen brenner bøker de ikke har godkjent, på et spansk 1400 - talls maleri
Inkvisisjonen brenner bøker de ikke har godkjent, på et spansk 1400 - talls maleriKilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Inkvisisjonen.jpg
http://www.ordnett.no/ordbok.html?search=instans&search_type=&publications=36
http://no.wikipedia.org/wiki/Inkvisisjonen