Vi hører dette ordet i filmen når William og Adso går inn i et rom der alle driver og skriver manuskripter. Illuminatør er en håndtverker som lager illustrasjoner og dekorasjoner til manuskripter.


Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Illuminator