Når og hvor ble brillene oppfunnet?

Brillene ble oppfunnet i Kina på 1100 - tallet. Kina hadde allerede tatt i bruk forstørrelsesglass. Fordelen med briller var at håndverkere hadde begge hender ledige når de utførte arbeid som krevde stor nøyaktighet. En annen fordel var at folk kunne fortsette sitt yrke eller lese bøker selv om synet ble svekket av alderdom. (Tidslinjer, side :215)

Briller
Briller


Det er litt foskjellige årstall om når brillene ble oppfunnet, men de fleste kildene sier at brillene på oppfunnet på 1100 - tallet, og jo flere kilder som sier det samme, desto større sannsynlighet er det at kilden stemmer.

Kilder: Tidslinjer Verden og Norge, Historie Vg2, H. Ascheoug & Co. (W. Nygaard) 2007, 1. utgave/2. opplag 2007
Bildet er hentet fra: http://www.google.no/imgres?imgurl=http://static.vg.no/uploaded/image/2008/12/22/briller_artikkel.jpg&imgrefurl=http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php%3Fartid%3D555605&usg=__KFpjrvg8NWdoVhASxs5EoNHcAsA=&h=187&w=460&sz=26&hl=no&start=20&zoom=1&tbnid=RKrZSb7CRZFnsM:&tbnh=85&tbnw=208&ei=zJOVTZzGGsvLswbVmKCxCA&prev=/search%3Fq%3Dbriller%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DN%26biw%3D1260%26bih%3D814%26tbm%3Disch0%2C855&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=515&vpy=318&dur=2713&hovh=143&hovw=352&tx=258&ty=101&oei=rpOVTZChF4jKswb2u_CsBQ&page=2&ndsp=23&ved=1t:429,r:14,s:20&biw=1260&bih=814