Når ble boktrykkerkunsten oppfunnet?


Boktrykkerkunsten med løse typer ble først oppfunnet i Kina i 1040 - årene av Bi Sheng. De kinesiske tegnenes høye antall og sammensetninghindret teknikken fra å bli tatt skikkelig i bruk før århundrer etter.

I Europa ble boktrykkerkunsten oppfunnet på 1400 - tallet av tyskeren Johann Gutenberg. Han kom med ideen om å trykke bokstav for bokstav. Den første masseproduserte boka han trykte var Bibelen, som han begynte å trykke i 1455.

Avispresse for trykking av aviser
Avispresse for trykking av aviser