BAROKKEN


Barokken er en stilretning som oppstod i Italia på slutten av 1500 - tallet, først i malerkunst, arkitektur og skulptur. Den spredte raskt over hele Europa, og også til andre kunstarter, blant annet litteratur og musikk. Hele 1600 - tallet kalles derfor for barokkens tidsperiode. I barokken finner vi interesen for de samme klassiske formene som i renessansen, men barokkunsnerne mente at renessansekunsten var for enkel. Derfor forvrir de dem og dekorerer med ulike detaljer og ornamenter, slik at inntrykket blir storslått, overdådig og mangfoldig. Det er usikkert hvor ordet barokk kom fra.

LITTERATUREN I EUROPA


På 1600 - tallet var det voldsomme politiske, religiøse og økonomiske omveltninger. Folk fryktet at livet var et spill, og at tilværelsen var tømt for mening. Denne tomhetsfølelsen gjorde døden til et viktig motiv i kunsten. Folk klamret seg til Gud og lovprsite den orden han hadde skapt. Dikterne skrev ofte motsetningsfylte tekster, men forsøkte å sette detaljene i en sammenheng, som kunne speile Guds mesterplan.
Voldsomme kontraster er typisk for barokken, for eksempel ble det frogjengelige livet satt opp mot den ugjenkallige døden.

Barokkdikterne skrev ikke noe direkte. Det ble laget ordlabyrinter som viste fram dikteren som en dyktig håndverker. Dikterne hadde lekende, fantasifullt forhold til språket. Virkemidler som ble mye brukt var gjentakelser, oppramsinger, motsetninger, overdrivelser, paradokser og omskrivninger, metaforer og allegorier.

Thomas Kingo
Thomas Kingo


Barokken i Italia var ikke så religiøs som i resten av Europa. Den var mer verdslig. I Spania konkurrerte Francisco de Quevedo (1580 - 1645) med Luís de Góngora (1561 - 1627) om å være den fremste barokkdikteren. Sjangeren pikareskromanen kommer fra spansk barokk. I England var det store politiske og religiøse stridigheter på 1600 - tallet, noe som også påvirket litteraturen. Barokken i Tyskland er også preget av religiøs splittelse. Protestantene krvede nøysomhet og enkelthet, mens den katolske kirken oppmuntret til storslagenhet. Martin Luther skrev også salmer. Tysk barokkdiktning har fått stor innflytelse på den nordiske litteraturen, ikke minst på dansken Thomas Kingo (1634 - 1703). Thomas Kingo var nordens fremste salmedikter på denne tiden.

BAROKK KUNST OG ARKITEKTUR

Som litteraturen i barokken, er også arkitektur og bildende kunst i barokken preget av skarpe motsetninger, mye overdrivelser og pynt. Verdens største kirke, Peterskirken i Roma, ble ferdigstilt på 1600 - tallet i barokk ånd. Religiøse temaer og motiver er ofte benyttet av malere og bildehoggere, og kunsten deres utrykker sterke følelser. De mest kjente kunstnerne er den italienske skulptøren Gian Lorenzo Bernini (1598 - 1680), den italienske maleren Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610) og hans flamske kollega Peter Paul Rubens (1577 - 1640).
Peterskirken i Roma
Peterskirken i Roma


BAROKKMUSIKK


I barokken ble de første operaene til. Den aller første var Orfeo (1607) av italieneren Claudio Monteverdi (1567 - 1643). Den bygger på den greske myten om Orfevs og Evrydike. Opera inneholder både sang, instrumentalmusikk, drama scenografi og koreografi. Det fremste barokkinstrumentet var var orgelet. Dett instrumentet kan få fram flere toner og klanger enn noe annet. Kirkelig orgelmusikk til Bibeltekster står sentralt i perioden. Johan Sebastian Bach (1685 - 1750) blir regnet som den største barokk - komponisten. Hans fuger har satt varige spor i musikkhistorien, for eksempel Tocatta og fuge i d - moll. En fuge består av et tema, som først blir presentert av en stemme, som så blir fulgt av andre, mens den første fortsetter med noe annet, helt til alle er ferdige med temaet. Den kan også ha et tema til, som fletter seg sammen med det første.

Kilder: Tekst: Jansson, Kristoffersen, Krogh og Michelsen (2007): "Kapittel 10 - Litteratur på 1600-tallet" i Tema Vg2 (2007), Det Norske Samlaget.

Bilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kingo

http://www.robin.no/~arildjo1/luther/petkirkstor.gif