Barokken i Norge

Barokken varte ut hele 1600-tallet i Norge. Barokken var et svar til det århundre før Barokken, det vil si Renessansen. Siden renessansen var enkel og ren, mente barokkforfattere at språket da var veldig kjedelig. Barokkforfattere mente også at renessanse forfattere skrev om fakta og kunnskap, som ikke var viktig i det hele tatt. De mente at renessanseforfattere skulle vise fram sine ferdigheter innenfor diktning.
De norske barokkdiktningene var for det meste salmer, det vil si religiøse dikter. Det fantes trøsteanger, klagesanger, dikter om bibelsteder osv. Det som var felles for disse tekstene var at de skulle ha en oppbyggelig funksjon, sånn at disse tekstene kunne brukes i kirken til å gi en god luthersk oppdragelse.
Det ble også lagd sanger om fødsel, død, bryllup og ulykker, det vil si at det ble lagd sanger om alle vanlige hendelser og andre ting. Men det fantes også dristigeog overdrivelsesdikter innenfor barokkdiktningen, men de ble alltid holdt skult på grunn av sensuren og det er veldig få som er bevart. Innenfor barokkdiktningen så er det Dorothe Engelbretsdotter og Petter Dass som regnes som de beste.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Petter_Dass_i_Melhus.jpg/220px-Petter_Dass_i_Melhus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Petter_Dass_i_Melhus.jpg/220px-Petter_Dass_i_Melhus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Dorothe.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Dorothe.gif

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Petter_Dass
http://no.wikipedia.org/wiki/Dorothe_Engelbretsdotter


Kilder:
Norsk boka
http://www.daria.no/skole/?tekst=11311