Apostolisk fattigdom er en doktrine, en ordre, som ble fremsatt i 13 århundre (middelalderen) av nyetablerte tiggerordener(munker), som et svar på behovet for forandringer i den katolske kirken. Det disse ordenene ville, var å leve uten å eie land og masse penger, og heller bruke penger på de fattige en å samle pengene. Ordenene gikk i mot pavene. Det de ville fram til var å leve som Jesus, han var jo ikke rik og eide ingen land. Striden om apostolisk fattigdom er et viktig tema i filmen Rosens navn, romanen av Umberto Ecos.

external image Bibelen14.jpg