Antikrist


Det opprinnelige ordet antikrist har to betydninger; på gresk betyr det "i mot Kristus", at en person står i mot Kristus. Ordet kan også bety "istedenfor Kristus" at en person har samme makt som Kristus, eller en "falsk Kristus".
Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,22. "Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen." I følge Gud er de som benektet at Jesus er messias, og gikk i mot han, de som er antikrister. Vi kan si at antikrist er det motsatte av Jesus.
external image antikrist.jpg external image LanggaardAntikrist_747313540952_500.jpg
Kilder: http://www.bibleinfo.com/no/topics/antikrist