Velkommen til Renessansen
Mona_Lisa.jpeg
Mona Lisa (1506/1507) Leonardo da Vinci - kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa

Her finner dere sju oppgaver som hver på sin måte prøver å fortelle oss noe om kjente forfattere, både på verden- og landsbasis.
De sju oppgavene er som følger:
1. En miniartikkel om renessansen
2. En miniartikkel om "Renessansen i Norge"
3. Norigs Rige av Absalon Pedersson Beyer
4. Dante Alighieri
5. Viktige kjennetegn til essay(i renessansen) og "Om lukter" av Montaigne
6. //Don Quijote// av Cervantes og //Hamlet// av Shakespeare (hvordan disse forfatterne er eksempeler på renessanse mennesker)
7. Sonettens utvikling, fra Petrarca til Shakespeare og "Sonette 29" av Shakespeare

Vi håper dere får en fin og nyttig reise gjennom renessansen (: